KRAFTIG REAKSJON: Leif Atle Beisland (H) er direkte sjokkert over fylkesmannens arbeid med kommuneplanen i Grimstad. (Foto: Christian Storjord)

GRIMSTAD : – Er det folket eller embetsmannen som skal styre Grimstad kommunes utvikling? Kan en ansatt hos Fylkesmannen ha større makt i arealsaker enn 21000 stemmer ved et valg, spurte Leif Atle Beisland (H) retorisk i mandagens kommunestyremøte.– Det er rett og slett en demokratisk skandale, slo han fast fra kommunestyrets talerstol.

Beislands kraftige utfall mot Fylkesmannen i Aust-Agder hadde sitt utspill som følge av flere møter kommunen og Fylkesmannen har hatt underveis i arbeidet med kommuneplanen.

I disse møtene har Fylkesmannen kommet med krav og man har måttet jobbe fram kompromisser. I tillegg har Fylkesmannen hatt en rekke innsigelser og kommentarer til planen.

– Jeg er sjokkert over at Fylkesmannen bare kan bestemme at man kan bygge ut der, men ikke der. Det utøves altfor mye skjønn og partipolitikk i embetet. Noe må gjøres i forhold til dette, sa Beisland før han avsluttet sitt innlegg med å omtale fylkesmann Øystein Djupedal som en tidligere SV-statsråd.

Ordføreren forsvarer Fylkesmannen

Prinsipiell motstander av fylkesmannsembedet, ordfører Hans Antonsen reagerte kraftig på kraftsalven fra Beisland.

– Vi må ha respekt for hverandre, det er leit at enkelte tolker Fylkesmannens avgjørelser som lettvinte. Det er tunge fagmiljøer som jobber med sakene, påpekte Antonsen.

– Vi må ha respekt for Fylkesmannens oppgaver som de utøver på vegne av regjering og storting.

Grimstad har i tre år jobbet med å revidere, lage en ny kommuneplan.

I denne prosessen har det vært mange og harde forhandlinger og runder med Fylkesmannen, spesielt i forhold til arealsaker. I det nest siste møtet før nytt kommunestyre tiltrer vedtok man kommuneplanen.