Invitert til rådhuset

Nye innflyttere i Kristiansand har blitt invitert til rådhuset av ordfrøreren.