Seks lakseanmeldelser på Agder

Kontroller viser at det foregår et utstrakt ulovlig fiske etter laks i sjøen.