• LEI: Selv om han har sympati med enkeltmenneskene som streiker, mener ordfører Sørensen av storstreiken har så store samfunnsmessige konsekvenser at den nå snarest må avblåses. Streikende Bjørn Amundsen (i midten) håper også på en snarlig løsning. FOTO: Lars Hoen

Mener streiken har nådd smertegrensen

Ordfører Per Sigurd Sørensen mener streiken må avsluttes nå.