Tre lokale skattekontor legges ned

Neste år blir tre skattekontor i Agder stengt.