• Det ene vitnet skulle møte i retten klokka 10.30 tirsdag formiddag, men møtte ikke. Nå er det utstedt pågripelsesbegjæring på mannen, samt et annet vitne. Fra venstre meddommer Berit Synnøve Hægeland, tingrettsdommer Lillian Skranefjell, meddommer Bernt-Erik Hansen og advokat Oscar Ihlebæk. FOTO: Hallgeir Oftedal

Vitner skal pågripes

Politiet skal pågripe to vitner som ikke møtte fram for å avgi forklaring i Mongols-saken i Kristiansand tingrett.