• INGEN FEILPRODUKSJON: Prest Jan Otto Fredwall sier det er interessant for kirken å diskutere hvordan man møter annerledeshet. ?Det handler om likeverd, understreker han. FOTO: Jon Anders Møllen

Snart ny sogneprest

Stillingen som sogneprest i Vennesla lyses ut neste uke. Vikar i over tre år, Jan Otto Fredwall, er usikker på om han skal søke.