• Ole Christian Hapnes fikk ikke med seg flertallet i bystyret mot to nye blokker i Oddernesveien 8. FOTO: Roald Ankersen

Frykter flere ulykker på skoleveien

Både naboer og ledelsen ved Lovisenlund skole protesterte hardt mot det planlagte leilighetsbygget i Oddernesveien 8. Til liten nytte.