• FOTO: Irene Svozilik

4000 biler sjekket i storkontroll

Statens vegvesen avskiltet 63 biler og sjekket 4000 biler under helgas storoffensiv på Sørlandet.