Avviser anonym prøveretting

Fylkespolitikerne i Vest-Agder avviste torsdag ønsket om anonym karaktersetting på skriftlige prøver i den videregående skolen.