Kan du finne deg selv i bildet?

Zoom inn på mosaikkbildet og se om du kan finne deg selv eller andre du kjenner fra 17. mai-feiringen.