Erik Bisgaard ga terapi til kvinnen i Spania, og har fakturert henne for terapi og andre tjenester for til sammen 750.000 kroner. Erik Bisgaard ga terapi til kvinnen i Spania, og har fakturert henne for terapi og andre tjenester for til sammen 750.000 kroner. Foto: Jacob Buchard

– Hadde vi fortsatt så hadde hun kommet gjennom

Gestaltterapeut Erik Bisgaard hevder at han flere ganger har stått i valget mellom å gi kvinnen terapi eller å risikere at hun tar livet sitt.

ALFAS DEL PI: Terapeuten har valgt det første, selv om det påførte klienten flere hundre tusen i gjeld.

– Det er problematisk å nekte en klient terapi. Klientene som kommer til meg har som regel hatt veldig mange behandlere før. De vil oppleve det som en avvisning dersom jeg avslutter terapien, sier Bisgaard. Han mener at siden noe av det aller viktigste for effekten av terapi er relasjonen mellom klient og terapeut vil også stadig nye terapeuter gjøre at effekten av terapi blir langt dårligere.

Terapeuten kom inn i kvinnens liv og hjalp henne i en periode hun ikke hadde hjelp fra det offentlige, og han ville hjelpe henne for at hun skulle få et bedre liv. I Norge satte han henne blant annet i kontakt med psykiatritjenesten i kommunen der hun bodde. Han sier også at han har hjulpet henne i kontakt med leger.

Bisgaard sier han har hjulpet kvinnen med både terapi og mye annet. Blant annet forsøkte han å sette henne i kontakt med Sjømannskirken.

– Jeg har fakturert mye mindre enn jeg faktisk har jobbet, sier han.

Bisgaard sier han og samboeren har jobbet cirka 3000 timer. Fædrelandsvennen har sett fakturaer for flere enn 1000 timer.

Les også: Plaget av angst ber kvinnen om hjelp på Facebook. Det skulle koste henne dyrt.

Bisgaard forteller at terapiopplegget hun skulle ha i Spania var to terapitimer i uken, samt et tilsyn på 10 - 15 minutter før leggetid.

Med en gang de kom til landet viste behovet seg å være større. Han sier det har vært kvinnens ønske om mer terapi som har vært styrende.

Alternativ behandler

Erik Bisgaard er gestaltterapeut og psykoterapeut. Han har jobbet flere år som miljøterapeut innenfor psykiatrien. Han har gått på Gestaltakademiet i Kristiansand, men har ikke helsefaglig utdanning. Han er dermed en alternativ behandler.

Fædrelandsvennen møtte ham i vinter i Spania, inne i terapirommet på Alfas del Sol, et norsk senter like ved den norske skolen i Alfas del Pi. Her i Spania har han hatt noen titalls klienter. De fleste har vært bosatte eller på ferie, mens noen få har reist dit for å få terapi, opplyser Bisgaard selv.

Bisgaard er forpliktet til å følge det etiske regelverket til Forening For Gestaltterapeuter.

Kvinnen og terapeutene har jobbet sammen i 3000 timer. Foto: Jacob Buchard

–Måtte gi henne muligheten

Kvinnen Fædrelandsvennen har møtt flere ganger sier at Bisgaard ba henne flytte til Spania. Terapeuten sier at det ikke er riktig. Han sier at hun insisterte og han fryktet selvmord som en konsekvens om han nektet henne mer terapi. Da valgte han å tilby henne terapi i Spania.

Derfor kom han også til hennes hjembygd og hentet henne og dyrene hennes til flyet.

Ifølge Bisgaards egen journal fortalte han henne at han skulle flytte til Spania 18. august 2015. Dagen etter sendte han henne flere linker til hvordan man bosetter seg i Spania.

– Da hadde hun bestemt seg. Jeg måtte gi henne mulighetene som fantes, sier Bisgaard.

Kvinnen sier de snakket mye om flytting og at han rådet henne til å dra, samtidig tilbød han ifølge henne et helhetlig opplegg.

– Spontan flytting

Ifølge sin egen Facebook-side hadde Bisgaard da planlagt oppstart i Spania i to år.

“Terapi24 ble etter 2 års planlegging startet opp i Albir, Spania i slutten av 2015”, står det på siden.

Erik Bisgaard startet i Spania etter to års planlegging. Selv sier han at det kom opp samme høst at praksisen skulle være i Spania. Foto: Faksimilie fra Facebook-side.

– Hvorfor startet du langvarig behandling med en klient når du skulle flytte til Spania?

– Jeg visste ikke da at jeg skulle flytte. Det var noe som kom opp samme høst, sier Bisgaard nå.

– Men du skriver at det er planlagt i to år?

– Nei, jeg planla å starte konseptet Terapi24 med individualterapi, miljøterapi, oppfølgingssamtaler på telefon og så videre i flere år, men det var først tenkt at det skulle være i Holmestrand, sier han.

– Kvinnens skyld

Kvinnen har løst Bisgaard fra taushetsplikten slik at han kan svare på påstandene som kommer mot ham og spørsmålene fra Fædrelandsvennen.

Kvinnen er fakturert for over 750.000 kroner for terapi og flyttehjelp, til tross for at hun hadde lite penger. Hun flyttet til Spania for å få terapi og behandlingsopplegg av Bisgaard. I ettertid mener hun terapien ikke var bra.

Før hun flyttet hadde hennes vanskelige økonomiske situasjon vært mye tema i terapien med Bisgaard.

Bisgaard sier at det handler om hvor mye ansvar en terapeut skal ta, og hvor mye han skal blande seg inn i hennes økonomi.

Les også: Fikk nylig inkassokrav på 477.000 kroner

Erik Bisgaard i Spania. Her tilbyr han flere former for terapi. Foto: Jacob Buchard

– Hun var veldig tydelig på at hun kom til å dø hvis hun ikke flyttet etter meg til Spania. Det var siste forsøk fra hennes side for å se om hun klarte å leve videre, sier terapeuten.

I en årsoppsummering for 2016 skriver han at kvinnen har gått tom for penger og bygger seg opp gjeld, men dette vurderer han som bedre enn alternativet.

Han sier det ikke ville vært noen god løsning for verken han eller henne å gi terapi gratis. Bisgaard sier likevel at han ikke regner med å få pengene han mener kvinnen skylder.

Ikke behandling, men terapi

Som gestaltterapeut må Bisgaard følge Lov om alternativ behandling, som sier at han ikke kan behandle mennesker med alvorlige sykdommer, også alvorlige psykiske lidelser.

Bisgaard har ofte kalt det han driver med for behandling. Nå sier han at han ikke har lov til å behandle, men gi terapi.

Har du som alternativ behandler lov til å behandle henne?

– Jeg har lov til å gi terapi, men ikke behandling.

– Hva er forskjellen?

– Behandling er blant annet at man gir medisiner og slikt.

– Hvorfor brukte du da ordet behandling da du omtalte virksomheten din?

– Jeg tror det var i løpet av 2017 eller 2018 vi fikk beskjed av Norsk Forbund for Psykoterapi om å ikke bruke behandling siden dette var forbeholdt helsepersonell, svarer Bisgaard.

Han sier at han ikke helt vet hvorfor denne beskjeden kom, men lurer på om det kom som en følge av nye forskrifter for alternativ behandling.

– Jeg forholder meg egentlig bare til de reglene som kommer, sier han.

Siden loven om alternativ behandling kom i 2004 har det ikke vært noen endringer i de rammene og spillerommet norske myndigheter gir aktører på dette feltet, ifølge Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin.

I en melding skriver Bisgaard at han ikke først og fremst driver med gestaltterapi når han jobber med traumer, men en blanding av flere terapiformer.

– Har du lov til å gi terapi mot så alvorlige diagnoser?

– Hennes diagnoser er ikke alvorlige.

– Men hun er ufør, dissosiativ lidelese har depresjoner og posttraumatisk stressyndrom?

– Det er ikke nødvendigvis alvorlig. Dette er ikke noe en gestaltterapeut ikke kan ha i sin terapi. Jeg tenker at alvorlige psykiske lidelser regnes når en person er utilregnelig, sier Bisgaard.

– Så grensen går ved tilregnelighet?

– Ja, jeg mener den går omtrent der.

Tilregnelighet er et begrep hentet fra rettsvesenet. En psykiatriekspert Fædrelandsvennen har snakket med, sier at psykose kanskje er det nærmeste man kommer i medisinsk terminologi.

Tidlig i deres behandlingsforløp var det et tema om kvinnen hadde psykotiske trekk. Kvinnen sa til terapeuten at hennes fastlege hadde antydet dette.

– Ikke uforsvarlig

Bisgaard synes heller ikke det er uforsvarlig å bidra til at en person med alvorlig sosial angst flytter fra sitt eget hjemland.

– Det kunne være like ille i den lille bygda der hun bodde, sier han.

Bisgaard sier at kvinnen gjennom mange år i psykiatrien og det offentlige helsevesenet ikke hadde fått hjelpen hun trengte, og at det offentlige i realiteten kun drev med oppbevaring.

Du sier valget sto mellom å gi henne terapi med den kostnaden det har eller la henne ta livet sitt. Fantes det ingen annen utvei? Som å bidra til at hun fikk hjelp fra andre i psykiatrien eller helsevesenet?

– Siden hun flyttet til Spania og har utvandret fra Norge har jeg ingen mulighet til å skaffe slik hjelp. Jeg foreslo at jeg kunne snakke med hennes familie eller hjelpe henne tilbake til Norge, men det ville hun ikke. Jeg forsøkte også å fortelle henne hvordan hun kunne bli en del av det spanske helsevesen, men hun ville heller ikke gjøre det jeg foreslo gjeldende dette, svarer Bisgaard.

Kvinnen er ikke enig i disse påstandene.

– Han foreslo aldri å slutte. Det er kun jeg som har foreslått det. De hjalp meg heller aldri med det spanske helsevesenet, til tross for at jeg ba om det. De ga til slutt et tips om dette etter at terapien var slutt, sier hun. Hun husker heller ikke noen tilbud om flyttehjelp til Norge.

Kan kun gi verktøy

– Hvordan synes du terapien har gått?

– Jeg tenker at hun har fått veldig mange verktøy hun kan bruke. Hun har lært mye om traumer. Hun har kommet lenger, men det betyr ikke at hun har fått det bedre. Jeg kan kun gi henne verktøy hun kan jobbe med, men hun er nødt til å gjøre jobben selv.

– Hun er nok ikke villig til å gjøre det som skal til. Det er fryktelig trist, mener han.

Han sier at han ikke kan gjøre henne frisk alene. Han kan legge til rette, men hun må gjøre jobben.

– Hun kunne blitt kvitt flashbacks og fått bra livskvalitet hvis hun kunne fortsatt i terapien som hun gikk i hos meg, sier Bisgaard.

– Manipulere til å leve

Ved en anledning sendte du henne en melding der du ba henne om å ikke ta livet sitt fordi du da ikke ville få pengene dine. Hva tenker du om det?

– Det er tatt ut av sin sammenheng. Men det var en måte å manipulere henne til å holde seg i live på. Jeg har manipulert henne til å ikke ta livet sitt flere ganger.

– Burde du begrenset timeantallet?

– Det har jeg forsøkt på flere ganger, men det har vært opp til klienten, sier han.

– Responderte positivt

Etter besøket i Spania har Fædrelandsvennen hatt flere mailutvekslinger med Bisgaard. Han skjønner at vi stiller en del spørsmål, men ikke alt bør diskuteres, etter hans mening.

Bisgaard avslutter en mail på følgende måte:

«Vi kan gjerne diskutere hvorvidt det var riktig, til tross for positiv effekt, å selge huset for deretter å flytte til Spania. Vi kan gjerne diskutere hvorvidt vi burde holdt oss til en time i uken, og startet med onlineterapi når jeg flyttet. Vi kan gjerne diskutere hvorvidt hun fikk for mye oppfølging, og at terapien av økonomiske grunner burde vært avsluttet tidligere. Vi kan gjerne diskutere om hun burde vært lagt inn i Spania i stedet for at jeg ga henne kostbar oppfølging. Vi kan gjerne diskutere hvorvidt jeg burde stilt flere krav til henne. Men at terapien hadde positiv effekt, og at hun responderte positivt på terapien er ikke åpent for diskusjon».

Han sier også at han ikke vet hvor mye mer terapi hun hadde behov for, men er sikker på at hun hadde blitt bra til slutt - om han hadde fått fortsette.

– Terapien ble ikke avsluttet fordi den ikke fungerte. Den ble avsluttet fordi hun gikk tom for penger. Hadde vi fortsatt så hadde hun kommet seg gjennom. Jeg vet ikke hvor lang tid det ville tatt, men vi var tre år på vei. Så hvis hun begynner i terapi nå vil det ta tre år mindre enn det ville tatt om hun ikke hadde gått hos meg, sier Bisgaard.

I eposter til Fædrelandsvennen skriver Bisgaard også dette.

– Jeg egentlig blitt «holdt fanget» av truslene/tankene/planene om å ta livet sitt.

Terapeuten sier han har mange meldinger der kvinnen bekrefter at terapien har vært bra.

Det med meldingene gir kvinnen ham rett i. Hun har vist Fædrelandsvennen tusenvis av meldinger. I flere av dem uttrykker hun takknemlighet for terapien.

– Men terapien har likevel ikke gjort meg friskere, tvert imot, mener hun.

Bisgaard hevder han har meldinger fra kvinnen som dokumenterer mye rundt terapien og opplegget i Spania. Han sier sier at han kan dokumentere at hun viste bedring, at hun til tider var fornøyd med terapien og ga uttrykk for det.

Bisgaard sier at han forsøkte samarbeid med leger og helsetjeneste i Norge. Han sier videre at han kan dokumentere at klienten ble frarådet å flytte og at hun var klar over kostnadene.

Meldingene skal også bekrefte at Bisgaard forsøkte å begrense kostnadene. Han peker på at de forsøkte å hjelpe henne i kontakt med Sjømannskirken.

– Det kan også dokumenteres med meldinger at klients selvmordsproblematikk gjorde det umulig å få avsluttet terapien, skriver Bisgaard i en epost.

Fædrelandsvennen har bedt om denne dokumentasjonen, men ikke fått se den. Bisgaard sier han ikke vil gi den ut av hensyn til kvinnen, selv om hun har gitt ham tillatelse.