I anledning 8. mars har Respons Analyse på oppdrag fra NRK spurt 1.531 medlemmer av deres webpanel om de synes kvinner og menn er likestilte i Norge.

Spørsmålet som ble stilt var: «Synes du kvinner og menn er likestilte i Norge?»

45 prosent svarer ja, mens 50 prosent svarer nei. Men kjønnsforskjellene er markante: 62 prosent av mennene mener at kvinner og menn er likestilt her i landet. Kun 27 prosent av kvinnene er av samme oppfatning.

I Agder, Rogaland og Oslo og Akershus er folk delt på midten i spørsmålet. Her svarer 49 prosent ja.

Brutt ned på politisk tilhørighet, mener de som ville stemt på et av partiene på venstresiden at vi fortsatt har et stykke å gå. 60 prosent på venstresiden svarer nei på om menn og kvinner er likestilt. Av dem som ligger til høyre politisk, svarer 36 prosent nei.

Blant dem som har en brutto årsinntekt på over én million kroner, svarer 69 prosent at de mener at menn og kvinner er likestilt.

Ifølge Global Gender Gap Report fra 2017 er Norge verdens nest mest likestilte land. Bare Island scoret bedre på undersøkelsen.