• Vaktmester Oddbjørn Kvalvik og konsulent Ellen Kvarenes ser på skadene i veggen. Hun satt og jobbet innenfor vinduet, og observerte det som skjedde. FOTO: Vegard Damsgaard

Løp i sikkerhet da busskur ble smadret

Ellen Kvarenes satt på jobb i kommunens servicetorv da hun så at bussen utenfor vinduet gjorde en feilmanøver.