• Arbeidet med rassikringen langs E 39 i Søgne, mellom Holmenfoss og Try, er godt i gang. I løpet av de neste ukene er et nytt fanggjerde på plass. FOTO: Christina Østtveit

– Rassikringen i god rute

Arbeidet med rassikringen langs E 39 i Søgne ser ut til å bli ferdigstilt tidligere enn planlagt.