• Svein Lysestøl i Lindesnes KrF sier avstemningen på fylkesårsmøtet vil være et signal om alle er ønsket med videre etter avstemningen.

– Et signal om at vi ikke er ønsket med videre i KrF

– Dersom fylkesårsmøtet velger å sende en delegasjon som ikke reelt avspeiler Agders syn, mener jeg dette er et signal om at vi som defineres som sentrum-venstre i vårt parti ikke er ønsket med videre i KrF.