• Dette er første delfelt i utbyggingen, Sukkevannslia med 86 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter. Sukkevann i bakgrunnen. FOTO: NORDIC/RAMBØLL

Her kommer de første av 2000 boliger

Investorene Anders Buchardt og Petter Stordalen har klokkertro på det gigantiske utbyggingsområdet Drangsvann, som nå er igangsatt i Kristiansand.