• – Hadde vi i det minste fått tilbud om et alternativt sted, da kunne vi nok akseptert dette, sier Tor Peersen. FOTO: Vegard Damsgaard

Slutt på båtopplag i byen

Tor Peersen (75) har alltid hatt båten liggende i opplag ved Langfeldts allmenning i Kvadraturen. Det samme hadde hans far og farfar. Nå er det slutt.