• Planen er fortsatt at Kristiansand skal beholde konteinerhavna og at denne på sikt skal flyttes hit til Kongsgård/Vige. Men aktivitet som ombygging og demontering av rigger skal ikke skje i Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

Mandal havn kan få aktiviteten som bråker mest

Havnene i Kristiansand og Mandal er ett steg nærmere sammenslåing. En felles havn kan bety at tung industriaktivitet blir lagt til Mandal.