• Tillitsvalgt og undervisningsleder Oddveig Flatebø Olsson, sokneprest Bjørnar Johnsen Øybekk, sokneprest Eva Marie Jansvik og verneombud og kirkegårdsansatt Einar Sørensen fortviler over flere konflikter som rammer kirkesenteret i Mandal. De opplever at det lammer arbeidet de forsøker å få gjort. FOTO: Jarle R. Martinsen

Lammet av kirke-konflikter

Prester og ansatte på kirkesenteret i Mandal er sterkt preget og slitne av flere konflikter knyttet til personer og kirkebygget. De føler at de ikke får gjort jobben sin ordentlig.