• Oversiktsfoto fra fra Fidjeland i Sirdal. Hyttefeltet på Smølåsen til høyre for elva Jogla. Bildet er fra 2010. FOTO: Jon Ingemundsen

Sirdal-plan ugyldig på grunn av inhabile politikere

Tre politikere var inhabile under sluttbehandlingen av kommunedelplanen for Øvre Sirdal. Fylkesmannen i Vest-Agder har derfor kjent planen ugyldig.