Familieterapeut Karin Hildén er klar på at barn bør ha en viss alder før man eventuelt en velger delt bosted.— For barn som ikke er ferdig med tilknytningsprosessen, er ikke delt bosted ideelt. Små barn må få lov til å holde seg mest til en person. En mor kan ikke slutte å amme fordi foreldrene velger delt omsorg. Det er ikke barnets beste. Når det gjelder spedbarn er heller ikke annenhver helg å anbefale. I stedet bør foreldrene legge opp til kort og hyppig dagsamvær, fortsetter Hildén.