Samarbeid om energisparing

Kommunene i Lindesnesregionen skal samarbeide om energisparing.