• Espen Sem Sørmo FOTO: Espen Sem Sørmo

Husbrann på Søm slukket

Brannen i en bolig på Lian Platå i Kristiansand ble slukket etter lite dramatikk.