- Politiet må gripe inn

— Det verste man kan gjøre, er å ikke gripe inn overfor disse unge. Politiet må etterforske disse sakene, og vise at slike handlinger får konsekvenser, sier Knut Haanes, nestleder hos Barneombudet.