• KVINNESTED: Langt flere kvinner enn menn benytter norske folkebibliotek, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bildet er fra Deichmanske bibliotek i Oslo. ARKIVFOTO

Biblioteket mest populært hos kvinner

Nesten dobbelt så mange kvinner som menn benytter bibliotekene i Norge.