• FAST: Bilen kilte seg fast mellom rekkverkene på broa. MMS-foto: Anne Lise Riseng

Bil kilte seg fast på bro

Denne bilen kilte seg helt fast på Skarpeidbroa i Søgne og stengte for trafikken fra og til Kristiansand tirsdag kveld.