MOLDE Lakseaksjer faller i fisk2007 har vært et elendig år for den som har satset pengene sine på fiskeriaksjer på Oslo Børs. En turbulent høst har rammet fiskeriselskapene ekstra hardt. Årsaken er blant annet prisfall, sykdom og at amerikanske eiere i store, norske fiskeriselskaper har kastet kortene.Milliardverdier har i løpet av få måneder forduftet fra de norske fiskeriselskapene. De store lakseselskapene Marine Harvest, med skipsreder Fredriksen som stor eier, og Cermaq, der Staten er stor eier, er halvert i verdi i løpet av året.©NTB