ARENDAL — Våre ambisjoner tilsier tilstedeværelse i både Aust- og Vest-Agder, sier administrerende direktør Eivind Ljøstad i kommunikasjonsbyrået Dale+Bang AS. Nå åpner det kristiansandsbaserte byrået kontor i Arendal, etter å ha gjort det samme i Oslo så sent som i forrige måned.Arendalskontoret skal ledes av Geir Arne Gundersen, erfaren Dale+Bang-mann.- Tjenestespekteret blir det samme: reklame, PR, eiendomskommunikasjon, strategisk rådgiving og utvikling av digitale løsninger, forteller Gundersen.Som ledd i samme satsing har Dale+Bang også kjøpt opp Pikselator, som arbeider med interaktiv design. - Pikselators webkompetanse løfter oss innen strategisk rådgiving på digitale medier, fremholder Eivind Ljøstad. I forbindelse med oppkjøpet endres navnet til Dale+Bang Pikselator. Daglig leder blir Ingunn Kvivik, som kommer fra Recommended. Dale+Bang ble ellers etablert i 2001, har 35 medarbeidere og en antatt byråomsetning for 2007 på 40 millioner kroner. RUNE ØIDNE REINERTSEN