Bibelskole trues med riving etter byggerot

Grimstad kommune ga urettmessig tillatelse til bygging av brygge og molo på Bibelskolen i Grimstad sin eiendom i Kråkevika. Nå står det 16 år gamle anlegget i fare for å måtte rives.