• FOTO: Scanpix

Kofi Annan vil ha FN-konvensjon mot terror

Kofi Annan la tirsdag fram en plan for internasjonal terrorbekjempelse. FNs generalsekretær la vekt på at kampen mot terror aldri må sette menneskerettighetene på spill. Annan understreket betydningen av å vedta en FN-konvensjon mot terror snarest mulig.