Skoledirektøren: - Skjønner at foreldre blir redde