Fengsel og legevakt avgjør valget

Fengsel og legevakt vil trolig avgjøre historiens første direkte ordførervalg i Evje og Hornnes.