Sørlands-havner skal granskes for forurensing

Statens forurensningstilsyn pålegger 13 større havner, blant annet Arendal og Kristiansand, å granske omfanget av forurensning fra miljøgifter på sjøbunnen og virksomhet på land.