Voksne kvinner krasjer mer enn menn

Voksne kvinner over 25 år krasjer mer enn menn målt i antall kjørte kilometer.