Storutrykning til Flesland: – Det skal Widerøe ha, de var veldig dyktige