– Høy risiko for gjentakelse av seksuelle overgrep