mandal: Kirsten H. Leschbrandt, som er leder av Region Mandal Næringsråd og ordfører i Mandal, er uenig i at det er for mye fokus på Mandal.— Hele Mandalsregionen nyter godt av aktivitet, uansett hvor det er. Mandal har et ansvar som regionsenter og må dermed være et attraktivt og pulserende senter. Regionen er ikke større enn at man fint kan pendle til og fra Mandal, mener hun.Lederen avviser også at det er for mye byråkrati og organisering.- Vi har en person ansatt i 40 prosent stilling og får veldig mye igjen for en beskjeden innsats. Men det er i stor grad opp til hver enkelt kommune å melde inn sitt behov. Marnardal har kanskje ikke vært like flinke som de andre til å si fra hva de trenger. Rådet er ment som et tilbud, men det er opp til kommunene om de vil dra nytte av det, sier Leschbrandt. Hun mener det er umulig å telle arbeidsplasser. - Vi har hatt en høy aktivitet i fjor og i år, men målsetningen går egentlig ikke direkte på arbeidsplasser. Det viktigste er å jobbe i riktig retning langsiktig og strukturelt for å dekke næringslivest behov, sier Leschbrandt.(May 27 1999 11:23)