LILLESAND: — På et eller annet tidspunkt blir vi nødt til å innføre parkeringsavgift også i Lillesand. Men tiden er ikke moden for å sette i gang i sommer. La oss i stedet utsette saken og gå i tenkeboksen en stund, sa lederen i utvalget for drift og forvaltning, Aage Torbergsen.Han fikk flertallet med seg på det.Dermed er det klart at det ikke blir innført avgiftsparkering i Lillesand i denne omgang.- Nei, det blir nok ikke noen betalingsautomater å se i byen til sommeren. Vi får trolig saken på bordet i neste møte, 16. juni. I mellomtiden skal alle partiene diskutere forslaget grundig i gruppene sine. Alt tyder på at vi ikke rekker å bli enige før sommeren, presiserer Torbergsen.Mange hadde nok ventet at debatten om innføring av parkeringsavgift i stor grad skulle komme til å dreie seg om pris. Ikke minst på bakgrunn av det omstridte forslaget fra administrasjonen om å forlange en parkeringsavgift på 12 kroner timen i sommerhalvåret - og hele 15 kroner i juli.Men prisdebatten uteble. I stedet gjorde flere av politikerne det klart at de slett ikke ønsker p-avgift i Lillesand sentrum.- Jeg er imot hele saken og vil ikke være med på å innføre en sånn avgift. Vi greier oss bra som vi gjør i dag. Parkeringsproblemene er ikke store, bortsett fra i juli. Det er forresten ledig plasser på Kokkenes, sa Børge Mosgren (Pp).Han fikk støtte av Tora Løvdal Buestad (V).- Vi behøver slett ikke skamme oss over at vi er den eneste kommunen på Sørlandet, bortsett fra Birkenes, som ikke har p-automater. Til nød kan jeg gå med på å innføre avgifter i sommerferien. Men jeg mener ærlig talt at det ikke gjør så mye om noen turister kjører videre fordi det ikke er ledige plasser i sentrum. Det er folksomt nok som det er her i juli måned, sa Buestad.Helge Ribe (H) derimot var lite glad for forslaget fra Torbergsen om å utsette saken.- Skal vi gjøre noe må vi gjøre det nå. Vi har tross alt vedtatt å bevilge 50.000 kroner til prosjektering av nytt p-hus i byen. Vi trenger penger til finansiering. Dette er da ingen stor sak, mente Ribe fra Høvåg.Marie V. Dannevig (Ap) var i utgangspunktet innstilte på å si ja til innføring av avgiftsparkering i sommer, men gjorde det tidlig i debatten klart at hun synes prisen på 12 kroner timen var for drøy. Da forslaget om utsettelse kom på bordet var hun imidlertid ikke sen om å snu.- Jeg føler meg feig om vi går med på å utsette og ta upopulære avgjørelser. Det kan bety at saken ikke kommer opp før etter valget til høsten. Men det kan forresten være like greit. Vi vinner i alle fall ikke stemmer på å innføre p-avgift i Lillesand, sa hun. Parkering på Nygårds Jorde?

Dannevig var for øvrig ikke glad for forslaget fra Per Erik Lia (SV) om å be administrasjonen se nærmere på om det lar seg gjøre å få til en midlertidig ordning med langtidsparkering på Nygårds Jorde allerede i sommer.Lia tok til orde for at kommunen fyller opp med litt sand på jordet og annonserer med skilt i byen om at det er gratis parkering bare 300 meter unna sentrum. Etter hans mening vil dette være en grei og billig måte å løse parkeringsproblemene i noen hektiske sommeruker. Han ser heller ikke bort fra at dette kan bli en permanent løsning, og mener kommunen bør lage parkeringsanlegg under bakken i fremtiden.- Billig og greit, mente Lia, som fikk støtte av Helge Ribe (H).Marie Dannevig reagerte skarpt.- Parkering på Nygårds Jorde vil jeg ikke være med på. Vi må spare de grønne lungene i byen til noe mer verdifullt, sa hun(May 20 1999 8:18)