Oppvekstdirektør Kristin Eide Robstad i Kristiansand kommune lot seg begeistre under befaring på nye Kringsjå skole. Fra venstre står stabssjef Svein Tore Kvernes, rektor Oddbjørn S. Egeland, ass. kommunalsjef Roy Wiken og kommunalsjef Rune Heggdal. Oppvekstdirektør Kristin Eide Robstad i Kristiansand kommune lot seg begeistre under befaring på nye Kringsjå skole. Fra venstre står stabssjef Svein Tore Kvernes, rektor Oddbjørn S. Egeland, ass. kommunalsjef Roy Wiken og kommunalsjef Rune Heggdal. Foto: Jacob J. Buchard

Her bygges Kristiansands nye praktskole