Eierne av Utleiemegler Sør erkjenner at de har en jobb å gjøre med kvinneandelen i selskapet: Fra venstre Tom Arne Aamodt, Maurits Wesøe, Mikal Fjellvang, Sjur Magnus Ringøen, Roy Gundersen og Kurt Mosvold. Eierne av Utleiemegler Sør erkjenner at de har en jobb å gjøre med kvinneandelen i selskapet: Fra venstre Tom Arne Aamodt, Maurits Wesøe, Mikal Fjellvang, Sjur Magnus Ringøen, Roy Gundersen og Kurt Mosvold. Foto: Ole Sebastian Ribe

Kjente investorer bak nytt selskap