Oversiktsbilde av det nye skolesenteret på Tangvall, sett fra nordvest. Den videregående skolen til venstre, ungdomsskolen i midten og idrettshall til høyre i bildet. Oversiktsbilde av det nye skolesenteret på Tangvall, sett fra nordvest. Den videregående skolen til venstre, ungdomsskolen i midten og idrettshall til høyre i bildet. Foto: BRG/Filter Arkitekter

Nytt skolesenter til 900 millioner kroner