Viggo Kristi­ansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin mener nye funn beviser at hans klient er uskyldig. Nå venter de på gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse.

Publisert:
  • NTB

– Vi kommer ikke til å gi oss før Viggo Kristiansen er ute av fengsel, sier advokat Arvid Sjødin til NTB.

Onsdag klokken 9 møttes gjenopptakelseskommisjonen for å vurdere Kristiansens begjæring om en ny rettsbehandling av saken. Også torsdag er satt av til begjæringen, men kommisjonens leder, Siv Hallgren, sa onsdag at det er usikkert om de blir ferdige i løpet av disse to dagene.

I så fall blir saken trolig avgjort på et nytt møte i januar.

Dømt i 2002

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid, etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Det finnes ingen fellende bevis mot Kristiansen, og han har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

Han ble i hovedsak dømt på grunn av medtiltalte Jan Helge Andersens forklaring om at de to var sammen om handlingen. Andersen tilsto og ble dømt til 19 års fengsel. Han er løslatt etter å ha sonet dommen.

To hovedfunn

Forsvarerne til Viggo Kristiansen har begjært saken gjenåpnet flere ganger tidligere. Det finnes ingen grense for hvor mange ganger man kan søke om gjenåpning.

I denne runden har Kristiansen og Sjødin ventet siden 2017 med å få behandlet saken i kommisjonen.

Sjødin peker på to hovedfunn som han mener beviser at hans klient er uskyldig, og som gjør at gjenopptakelseskommisjonen må gå med på at saken skal behandles på nytt:

* Det første er at vurderinger gjennomført av en norsk og en britisk DNA-ekspert ifølge Sjødin viser at DNA-funn som er gjort på åstedet ikke kan brukes som bevis.

* Det andre er at en sakkyndigutredning ifølge Sjødin viser at telefonen til Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet da drapene ble begått, fordi den da ville ha slått inn på en av seks basestasjoner i nærheten.

Vil stå på til siste slutt

– Kommisjonen skal kun vurdere om det finnes en rimelig mulighet for at en gjenopptakelse kan lede til en frifinnelse. Spørsmålet er hva retten vil si når de vet at DNA- og telefonbevisene ikke kan brukes, sier Sjødin, og fortsetter:

– Det er bevis nok for Kristiansens uskyld til at de bør gjenåpne saken. Hvis ikke de gjør det, vil det kun eskalere situasjonen. Vi vil ikke slå oss til ro med uriktige avgjørelser. Vi vil stå på til siste slutt.

Ifølge VG skriver Agder statsadvokatembeter i sin uttalelse til gjenopptakelseskommisjonen at de fremdeles mener Kristiansen er skyldig.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder statsadvokatembeter bekrefter overfor NTB at de har kommet med en uttalelse i saken.

– Jeg vil ikke gå inn på hva som står i den nå. Vi avventer resultatet til gjenopptakelseskommisjonen og vil uttale oss om saken når resultatet er klart, sier Holmen.

Frykter Kristiansen blir sittende livet ut

Til nå har Kristiansen kun vært på noen korte helgepermisjoner hjemme hos foreldrene under strenge vilkår.

I og med at Kristiansen sitter med en forvaringsdom er det ikke noen øvre grense for hvor lenge han kan sitte i fengsel.

– Jeg frykter at han vil bli sittende livet ut, sier Sjødin.

Publisert: