En liten bit av Mandals strandsone, her ved Lande. Nå vil Sivilombudsmannen undersøke om kommunen har vært for liberal med å gi dispensasjon for bygging i strandsonen. En liten bit av Mandals strandsone, her ved Lande. Nå vil Sivilombudsmannen undersøke om kommunen har vært for liberal med å gi dispensasjon for bygging i strandsonen. Foto: Jarle R. Martinsen

Gransker Mandals strandsone-praksis