• Marnardal-ordfører Helge Sandåker var den som i arbeidsutvalget i Nye Lindesnes tok opp trusselen om at E 39-utbyggingen kan bli utsatt på grunn av et vedtak om å droppe tilførselsvei til Trædal. Bak Alf Erik Andersen, Kyrre Jordbakke, Janne Fardal Kristoffersen og Irene Lunde. FOTO: Jarle R. Martinsen

E 39-utbygging trues av utsettelse

Flertallet i teknisk utvalg i Lindesnes vil droppe tilførselsvei til Trædal. Dermed trues hele E 39-utbyggingen mot Lyngdal med en utsettelse på opp til et år.