• Fotografi stemplet «Distriktstollinspektøren Kristiansand», og med følgende påskrift: «Motorracer tilhørende August Andersen, Vennesla. Signalement: 35 fot lang, blaamalt med hvit list i vandgangen, skjermglass midtskibs, vanlig kokpit, ca. 12 knops fart. Baaten er forsynt med løs mast og seil. 13/11- 24». Arkivreferanse: SAK, Arendal politikammer, Gd-0489 Domsakter 1925-26. FOTO: STATSARKIVET

Dette er historien om skipskaptein August Andersen og smuglerbåten «Den blaa racer» fra Vennesla

«Den blaa racer», også kalt «Blaaen» og eid av en skipskaptein fra Vennesla, var sentral i smuglervirksomheten langs Sørlandskysten under forbudstiden på 1920-tallet.