• BLIR PROST LIKEVEL: Per Ragnar Haraldstad er svært glad for at han likevel fikk prostestillingen i Mandal. FOTO: Jarle Martinsen (mms-foto)

Haraldstad prost likevel

Nils Terje Lunde takket nei grunnet motstand i lokalmenighetene. Dermed blir Per Ragnar Haraldstad likevel prost i Mandal.