• DIALOG: Nå skal kommunen, politiet og skjenkestedene samarbeide mye bedre om hvem som skal få og ikke få glass av denne typen ute på byen. FOTO: Tore-Andre Baardsen

Oftere politi på utestedene

Uniformert politi på skjenkestedene er nok endringen du vil merke mest når Kristiansand snart innfører et helt nytt regime for skjenkekontroll.