• KREVENDE: Med dårlig økonomi og krevende drift valgte Vennesla bedehus å selge Søndagsbakken barnehage, forteller daglig leder i Normisjon Anne Honnemyr. FOTO: Frode Lindblom

Slutt etter 32 år

Barnehagedriften ble for krevende for Normisjon i Vennesla. Nå overtar kjeden Læringsverkstedet.