GRIMSTAD: Nå har elevrådet skrevet brev til Grimstad kommune og klaget sin nød, og de får støtte fra rektor Tore Jeppesen.«Saken er at vi her på skolen ikke har noen som helst tilgang på helsesøster. Dette har vært et problem hele skoleåret. Vi er veldig skuffet over at det ikke er blitt tatt hensyn til, når vi vet hvor nødvendig dette er. Elevene har sagt flere ganger at dette er noe de ønsker og trenger!Dette er jo noe alle skoler skal ha tilgang til. Hva med oss? Er ikke vi aktuelle? Det vi prøver å få fram, er at vi veldig gjerne ønsker å få tilbake helsesøster! Er dette så vanskelig? Håper helseetaten har såpass respekt for elevene at den gjør noe med dette så raskt som mulig!!», skriver elevrådsformann Carina Ekornes i brevet til kommunen.Permisjon og deltidsutdannelse

Den prekære helsesøstersituasjonen har sitt utspring i at den faste helsesøsteren har permisjon for å videreutdanne seg. Også vikaren holder på med deltidsutdanning. Dermed blir det bare sporadisk tilgang på helsesøster for Holvika-elevene. Og noen bedring blir det ikke før neste skoleår.— Det er veldig beklagelig, men det er lite vi kan gjøre. Å få tak i vikar er umulig, og det er heller ikke penger til flere stillinger, sier ledende helsesøster i Grimstad, Berit Lemme, som har full forståelse for at elevene er frustrerte.- Skolehelsetjeneste er lovpålagt, men loven sier ingenting om innholdet i tjenesten. I Grimstad er den på et minimum, sier Lemme.Stort behov

Elevrådsleder Carina Ekornes understreker at de er svært fornøyd med både helsesøsteren og vikaren hennes, problemet er bare at hun så sjelden er der.- I to måneder i høst var hun ikke der i det hele tatt. Før visste vi at vi kunne treffe helsesøster annenhver torsdag. Nå vet vi aldri når hun er der. Resultatet blir at mange ikke prøver å oppsøke henne i det hele tatt, og det er virkelig et stort behov, spesielt blant jentene på skolen, sier Carina Ekornes.- Viktig funksjon

Rektor Tore Jeppesen støtter elevrådet fullt ut.- Helsesøster har en svært viktig funksjon, og ordningen har fungert svært godt hos oss, vi er nok blitt litt bortskjemte. Det er mange ting elevene ikke vil snakke med lærerne om. Dessuten har vi i liten grad tid til å sette oss ned og snakke med elevene, det er jo heller ikke riktig at lærere skal «rote» med helsefaglige ting. De skal undervise, sier Jeppesen, som har fått mange henvendelser fra lærere, elever og foreldre som etterlyser helsesøster.Men noen bedring blir det altså ikke dette skoleåret.